Blog

Barrier prețuiește siguranța tuturor colaboratorilor

Punerea pe piață a unor produse și servicii de cea mai bună calitate, care să asigure satisfacția clienților, o relație armonioasă cu mediul, realizate în condiții de siguranță pentru angajați, protejarea informațiilor confidențiale, constituie o prioritate pentru conducerea societății Barrier.

Sistemul de management integrat calitate – mediu – securitate și sănătate în muncă și securitatea informațiilor este stabilit în conformitate cu standardele de referință și obiectivele fixate sunt analizate periodic și ori de câte ori este necesar pentru îmbunătățirea continuă a activității.

Fiind conștienți că îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor furnizate de Barrier duce la creșterea satisfacției angajaților, punem la dispoziție resursele necesare pentru instruirea și conștientizarea personalului în scopul respectării politicii și pentru funcționarea sistemului de management integrat.

Am implementat sistemul de management al calității ca o garanție a executării unor lucrări de calitate, în mod constant, pentru creșterea atașamentului angajaților și încrederii clienților în organizația noastră.”, a declarat Adrian Gârmacea – CEO Barrier.

Pentru a ține sub control aceste influențe, a diminua riscurile existente și potențiale și a micșora continuu impactul aspectelor semnificative de mediu, conducerea Barrier și personalul desemnat de aceasta, a fost implicat în identificarea, evaluarea și controlul acestora.

Barrier consideră că angajații reprezintă cea mai importantă resursă de care dispune și fiecare colaborator este responsabilizat și motivat cu privire la realizarea obiectivelor generale și specifice pentru a se îmbunătăți continuu funcționarea sistemului de management implementat în cadrul companiei.

Ne îmbunătățim continuu serviciile și produsele pentru a îmbunătăți calitatea vieții în concordanță cu conceptul de dezvoltare durabilă și cu respectarea deplină a comunității.

Satisfacerea clienților noștri reprezintă rațiunea de a exista, păstram în permanență contactul direct cu aceștia pentru a cunoaște în totalitate dorințele lor.